Cafe Cadeau / Frederiksberg

H. C. Ørsteds Vej 28 Frederiksberg 1879
+4533262028
$$$$
Opening Hours
Sun, Sat 10:00 - 14:00
Tue, Thu 10:00 - 21:30
Wed, Fri 16:00 - 21:30
Description

A volunteer run non-profit café and culture hub, aiming to assist with integration to denmark in various ways. Everyone is welcome - also small children and their families! The café is a social economic activity (non-profit), operated by Frederiksberg Integration Association (FIF) and The Churches Integration Ministry (KIT). The surplus from operations goes to humanitarian and integration projects in Denmark and abroad. Café Cadeau is the framework for a Drop-in-Center, with the aim to offer immigrants advice on local economy, law and health, and to provide confidential individual conversations. Café Cadeau is also the frame for cultural events, for example information, music and theme nights, as well as free language classes. Both the café and the Drop-in-Center are run by volunteering Danes and immigrants, with the desire that integration takes place at user-, volunteer- and management level. The premises are used also for lectures, courses and happenings. The café is available to rent for private parties after agreement. Call Rozvi A. Hansson (+45) 28 60 09 40. ******* Alle er velkomne - ogsa små børn og deres familier. Caféen er en socialøkonomisk virksomhed (non-profit), der drives af Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Overskuddet af driften går til humanitære og integrationsprojekter i ind- og udland. Café Cadeau danner ramme for et Drop-in-Center, med formålet at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler. Café Cadeau afvikler også kulturarrangementer, f.eks. informations-, musik- og tema-aftener. Både caféen og Drop-in-Centeret drives af frivillige danskere og nydanskere i fællesskab, med ønsket om at integration finder sted på bruger-, frivillig- og lederniveau. Lokalerne bliver brugt også til foredrag, kurser og happenings. Caféen kan lejes ud til private fester efter aftale. Call Karin Kjærgaard (+45) 4014 34 35. *** Café Cadeau - Google+ https://plus.google.com/109306321870034302930 Café Cadeau - LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cafe-cadeau

from official Facebook page
average 144 votes
2.7
Tips from the Net @ Cafe Cadeau
Yogesh B en
A lovely higge place for coffee and meetings. I enjoyed the Cafe. GooglePlace - February 2018
Alexandru Jelev en
A nice café located in a stylish building, with a cosy ambiance. Ideal for small groups or individuals who want to enjoy a nice evening out in a nice environment GooglePlace - January 2018
RozFiogos by Klean en
Lovely building! Ideal for meetings with friends and colleagues. Good prices! GooglePlace - November 2017
Christian Møller en
Dish of the day was great. Volunteer staff super friendly. GooglePlace - November 2017
Maiken Kjærulff en
Nice cosy atmosphere and kind service GooglePlace - September 2017