Cafe Cadeau / Frederiksberg

H. C. Ørsteds Vej 28 Frederiksberg 1879
+4533262028
$$$$
Opening Hours
Sun, Sat 10:00 - 14:00
Tue, Wed, Thu, Fri 16:00 - 21:30
Description

Everyone is welcome - also small children and their families. The café is a social economic activity (non-profit), operated by Frederiksberg Integration Association (FIF) and The Churches Integration Ministry (KIT). The surplus from operations goes to humanitarian and integration projects in Denmark and abroad. Café Cadeau is the framework for a Drop-in-Center, with the aim to offer immigrants advice on local economy, law and health, and to provide confidential individual conversations. Café Cadeau is also the frame for cultural events, for example information, music and theme nights. Both the café and the Drop-in-Center are run by volunteering Danes and immigrants, with the desire that integration takes place at user-, volunteer- and management level. The premises are used also for lectures, courses and happenings. The café is available to rent for private parties after agreement. Call Rozvi A. Hansson (+45) 28 60 09 40. ******* Alle er velkomne - ogsa små børn og deres familier. Caféen er en socialøkonomisk virksomhed (non-profit), der drives af Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Overskuddet af driften går til humanitære og integrationsprojekter i ind- og udland. Café Cadeau danner ramme for et Drop-in-Center, med formålet at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler. Café Cadeau afvikler også kulturarrangementer, f.eks. informations-, musik- og tema-aftener. Både caféen og Drop-in-Centeret drives af frivillige danskere og nydanskere i fællesskab, med ønsket om at integration finder sted på bruger-, frivillig- og lederniveau. Lokalerne bliver brugt også til foredrag, kurser og happenings. Caféen kan lejes ud til private fester efter aftale. Call Karin Kjærgaard (+45) 4014 34 35. *** Café Cadeau - Google+ https://plus.google.com/109306321870034302930 Café Cadeau - LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cafe-cadeau

from official Facebook page
average 144 votes
2.7
Tips from the Net @ Cafe Cadeau
Maiken Kjærulff en
Nice cosy atmosphere and kind service GooglePlace - September 2017
Michelle LaFrance en
Lots of space for private group events GooglePlace - September 2017
Søren Kristian Karkov en
Beautiful music and staff GooglePlace - July 2017
Araceli Lopez en
Great place with a wonderful brunch deal! Will be returning! GooglePlace - May 2017
簡任佑 en
Good place and cozy atmosphere. Curry is great! GooglePlace - March 2017