Best restaurants near ABBA The Museum / Stockholm

Djurgårdsvägen 68 Stockholm 115 21
Best 2 restaurants near ABBA The Museum / Stockholm( July 2017)
  • $$$$ Stockholm > Djurgårdsvägen 64 Scandinavian 34 mt from ABBA The Museum
  • $$$$ Stockholm > Djurgårdsslätten 78 197 mt from ABBA The Museum