Mega Restaurant / Solna

Armégatan Solna 171 53
+46 73 652 03 49
$$$$
mmm ?!?! 22 votes
1.5